Rosemount – Emerson

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình Tâm Việt là nhà phân phối chính hãng các thiết bị

Rosemount – Emerson tại thị trường Việt Nam.

Chúng tôi luôn tự hào là một trong những nhà cung cấp sản phẩm thiết bị cảm biến, đo mực, đo nhiệt

Rosemount hàng đầu, chuyên dùng cho ngành công nghiệp trong các dây chuyền sản xuất và trong các

hệ thống điều khiển hoạt động của nhà máy, xí nghiệp công nghệ, chất lượng cao.

Các hạng mục sản phẩm Rosemount Công ty Tâm Việt cung cấp như:

Pressure Product.

 • Rosemount 3051S Series Pressure Transm​itter [+]​
 • Rosemount 3051S Series of In​strumentation High Pressure Solutions [+]
 • Rosemount 3051 Pressure Transmitter [+]
 • Rosemount 3051HT Hygienic Pressure Transmitter [+]
 • Rosemount 2051 Pressure Transmitter [+]
 • Rosemount 215 MultiVariable Sensor Module [+]
 • Rosemount 2088 Absolute and Gage Pressure Transmitter [+]
 • Rosemount Manifolds [+]
 • Rosemount 4088 MultiVariable Transmitter [+]
 • Rosemount 3051S MultiVariable Extension Supplement [+]
 • Rosemount 3095 MultiVariable Mass Flow Transmitter [+]
 • Rosemount 2090F Sanitary Pressure Transmitter with HART Protocol [+]
 • Rosemount 2090P Absolute and Gage Pressure Transmitter [+]
 • Rosemount DP Level Transmitters and 1199 Remote Seals [+]
 • Rosemount 1199 Submersible Seal [+]
 • Rosemount 4600 Oil & Gas Panel Transmitter [+]
 • Rosemount Wireless Pressure Gauge with WirelessHART® Protocol [+]

Smart Wireless Products

 • AMS Wireless SNAP-ON Application [+]
 • Emerson Smart Wireless Gateway 1410 [+]
 • Emerson Smart Wireless Gateway Solutions 1410 [+]
 • Smart Wireless Gateway (WirelessHART) 1420 [+]
 • Smart Wireless Gateway 1552WU [+]
 • Smart Wireless THUM Adapter [+]
 • Rosemount 2160 WirelessHART Vibrating Fork Liquid Level Switch [+]
 • Rosemount 3051S Series of Instrumentation Scalable Pressure, Flow, and Level
 • Solutions [+]
 • Rosemount 648 Wireless Temperature Transmitter [+]
 • Rosemount 848T High Density Temperature Measurement Family [+]
 • Rosemount 248 Wireless Temperature Transmitter [+]
 • Rosemount 702 Wireless Discrete [+]
 • Rosemount 708 Wireless Acoustic Transmitter [+]
 • SmartPower Solutions [+]
 • Rosemount 705 Wireless Totalizing Transmitter [+]
 • Rosemount Wireless Pressure Gauge with WirelessHART® Protocol [+]


Tank Gauging Product .

 • Rosemount Tank Gauging System [+]
 • Rosemount 5900S Radar Level Gauge [+]
 • Rosemount 5900C Radar Level Gauge [+]
 • Rosemount 2240S Multi-input Temperature Transmitter [+]
 • Rosemount 565 – 566 – and 765 Multiple Spot Temperature and Water Level Sensors [+]
 • Rosemount Single Point Temperature Measurement Tank Gauging Systems [+]
 • Rosemount 3051S Pressure Transmitter Tank Gauging Systems [+]
 • Rosemount 2230 Graphical Field Display [+]
 • Rosemount 2410 Tank Hub [+]
 • Rosemount 2460 System Hub [+]
 • Rosemount Tank Gauging Accessories [+]
 • Rosemount TankMaster Inventory Management Software [+]
 • Rosemount Control Cabinet [+]

Temperature Product.

 • Rosemount 3144P Temperature Transmitter [+]
 • Rosemount 648 Wireless Temperature Transmitter [+]
 • Rosemount 644 Temperature Transmitter [+]
 • Rosemount 114C Temperature Thermowells [+]
 • Rosemount 214C Temperature Sensors [+]
 • Rosemount 248 Temperature Transmitter [+]
 • Rosemount 248 Wireless Temperature Transmitter [+]
 • Rosemount 148 Temperature Transmitter [+]
 • Softing Gateway [+]
 • Rosemount 848T High Density Temperature Measurement Family [+]
 • Rosemount Multipoint Thermocouple and RTD Profiling Sensors [+]
 • Temperature Sensors and Accessories (English) [+]
 • Temperature Sensors and Accessories (Metric) [+]
 • Rosemount 1067 Compact Sensor and 1097 Thermowell [+]
 • Rosemount 0085 Pipe Clamp Sensor [+]
 • Rosemount 751 Field Signal Indicator [+]


Accessory Product Data Sheets

 • Rosemount 9901 Chambers for Process Level Instrumentation [+]
 • Rosemount 3490 Series Universal Control Unit [+]
 • Rosemount 751 Field Signal Indicator [+]
 • Rosemount 752 FOUNDATION fieldbus Remote Indicator [+]
 • Rosemount 470 Transient Protector [+]
 • 475 Field Communicator [+]
 • Rosemount 333 HART Tri-Loop [+]
 • Rosemount 205 MultiVariable Sensor Module [+]
 • Rosemount 580 Digital Process Indicators Series [+]

Flow Product .

 • Rosemount DP Flowmeters and Primary Elements [+]
 • DP-Flow Transmitter Configuration Data Sheet CDS [+]
 • DP-Flow Fluid Data Sheet FDS [+]
 • Rosemount 8800D Series Vortex Flowmeter [+]
 • Rosemount 8600D Series Vortex Flowmeter [+]
 • Rosemount 8700M Magnetic Flowmeter Platform [+]
 • Rosemount 8721 Sanitary Magmeter Flowtube [+]
 • Rosemount 8750W Magnetic Flowmeter System for Utility, Water, and Wastewater Applications [+]
 • Rosemount 8700 Series Magnetic Flowmeter Systems [+]


Level Product

 • Rosemount 2160 WirelessHART Vibrating Fork Liquid Level Switch [+]
 • Rosemount 5708 Series 3D Solids Scanner [+]
 • Rosemount 5600 Series Radar Level Transmitters [+]
 • Rosemount 5400 Series Two-Wire Radar Level Transmitter [+]
 • Rosemount 5300 Series Superior Performance Guided Wave Radar Level and Interface Transmitter [+]
 • Rosemount 3100 Series Ultrasonic Level Transmitters [+]
 • Rosemount Ultrasonic 3107 Level and 3108 Flow Transmitters [+]
 • Rosemount 3300 Series Guided Wave Radar Level and Interface Transmitter [+]
 • Rosemount 3308 Series Wireless Guided Wave Radar, 3308A [+]
 • Rosemount 2110 Compact Vibrating Fork Liquid Level Switch [+]
 • Rosemount 2120 Vibrating Fork Liquid Level Switch [+]
 • Rosemount 2130 Enhanced Temperature Vibrating Fork Liquid Level Switch [+]

Fieldbus

 • 375 Field Communicator [+]
 • Rosemount 3051 Pressure Transmitter [+]
 • Rosemount 3051S Series Pressure Transmitter [+]
 • Rosemount 3095 MultiVariable Mass Flow Transmitter [+]
 • Rosemount 3144P Temperature Transmitter [+]
 • Rosemount 5600 Series Radar Level Transmitters [+]
 • Rosemount 752 FOUNDATION fieldbus Remote Indicator [+]
 • Rosemount 848T High Density Temperature Measurement Family [+]
 • Rosemount 8700 Series Magnetic Flowmeter Systems [+]


AMS Suite: Intelligent Device Manager

 • Options Available for AMS Suite: Intelligent Device Manager [+]
 • AMS Suite: Intelligent Device Manager Device List [+]

Drawings & Documentation Product Data Sheets

 • Rosemount Type II Drawings and 3-D Models [+]